hl. stránka
zaměření
struktura
akce
cesty
nosiče
spoluúčinkující
fotodokumentace
english preview

hh@post.cz
webmaster@panmayer.cz
Sbor sdružuje ve třech odděleních téměř 170 dětí.

CVRČCI - nejmenší zpěváčci (5-8 let):

KUKAČKY - doplňovací oddělení hlavního sboru (9-12 let):
HLAVNÍ SBOR - pouze po předchozí průpravě (od 10ti let):