hl. stránka
zaměření
struktura
akce
cesty
nosiče
spoluúčinkující
fotodokumentace
english preview

hh@post.cz
webmaster@panmayer.cz
Posluchači znají sbor v souvislosti s písničkami Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. S oběma autory sbor zpívá již od roku 1989. Písničky z televizních pořadů Hodina zpěvu zaznívají v rozhlasovém vysílání a vycházejí na CD a MG. Repertoár sboru je však pestřejší . Zahrnuje skladby všech období od středověku po hudbu současnou, lidové písně a koledy naše i mnoha jiných národů.