zaměření
struktura
akce
cesty
nosiče
spoluúčinkující
dokumentace
english preview

hh@post.cz
132134 přístupů
aktuality:
  • Číslo účtu Klubu přátel DPS Sedmihlásek - 161481319/0800 .
  • ZAČÁTKY ZPÍVÁNÍ 2017-18: Cvrči - středy 15:00-15:50, 6.9. - zápis i loňských členů, zpívat začínají 20.9., OSTATNÍ - pondělky 15:00-16:15 od 4.9.
  • Jako příspěvek na rodinu ledních medvědů pro rok 2018 bylo vybráno a dne 29.12.2017 předáno ZOO v Praze 4 342,-Kč. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.
  • Fotografie Cvrčků si můžete prohlížet na adrese: www.cvrckove.estranky.cz v oddílu Fotoalbum.
  • Vítání léta - 18.6.2018 od 17:00 (v jídelně školy).
  • Ještě jednou připomínáme, že po letním koncertu (18.6.) se zkoušky již nekonají. Pěkné prázdniny.
Sedmihlásek Praha
Sbor zpívá na ZŠ Červený vrch
Alžírská 680, 160 00, Praha 6
Sbormistři: Hana a Vít Homérovi
tel.: +420/2/35352979, +420/606/393 780