zaměření
struktura
akce
cesty
nosiče
spoluúčinkující
dokumentace
english preview

hh@post.cz
přístupů
aktuality:
Sedmihlásek Praha
Sbor zpívá na ZŠ Červený vrch
Alžírská 680, 160 00, Praha 6
Sbormistři: Hana a Vít Homérovi
tel.: +420/2/35352979, +420/606/393 780